LIsäpalveluhinnat

Lisäpalveluhinnat

Yleisimmät lisäpalvelut
Ilmoituksen valmistus käsikirjoituksen tai layoutin mukaan €/pmm
(valmistus sisältää yhden sähköisen vedoksen)
0,15
Ilmoitusaineiston muutokset ja korjaukset €/pmm 0,075
Ilmoitusvalmistus digitaalisiin tuotteisiin €/tunti (minimiveloitus 20 €) 85,00
Ilmoituksen suunnittelupalvelu €/tunti (minimiveloitus 20 €) 85,00
Kärkimedia -ilmoitusaineistojen korjaus €/tunti (minimiveloitus 20 €) 85,00
Linjasiirrot, aineistokopiot €/aineisto 43,00
Kärkimedia-paketin välityskulut €/kierros/aineisto (välitys+linjasiirto) 130,00
Kärkimedia-paketin välityskulut €/kierros ilman linjasiirtoa 43,00
Työtuntiveloitus €/h 85,00