Myyntiehdot

Myyntiehdot

Maksuliikenne

Maksun saaja Keski-Suomen Media Oy
y-tunnus 2005510-5
Maksuehdot Yritysasiakkaat 10 pv netto
Viivästyskorko Korkolain 4 §:n mukaisesti
Huomautukset Laskutusta koskevat huomautukset on tehtävä kahdeksan (8) arkipäivän kuluessa laskun päiväyksestä.
Luotollinen myynti Keskisuomalainen edellyttää luotollisessa ilmoitusmyynnissä asiakkailta y-tunnuksen tai henkilötunnuksen antamista asiakkaan oikeusturvasyistä.
Laskutuksen käsittelykulu Paperilaskusta veloitamme yritysasiakkailta 7 € (alv. 0 %).
Mahdollisuus siirtyä verkkolaskutukseen, jolloin laskutusmaksua ei veloiteta. Verkkolaskutustiedot: laskutus.keskisuomi@media.fi
Arvonlisävero Ilmoitushinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa olevat viranomaisten julkaisutoimintaan määräämät verot ja maksut.
Arkipyhä Arkipyhänä ovat voimassa lauantai-sunnuntai -hinnat.

Vastuu virheistä ja reklamaatioista

Kaikki hyväksytyt ilmoitukset pyritään julkaisemaan määrättyinä päivinä. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta tai alihankkijasta johtuvista syistä kuitenkaan voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoituksen poisjäämisen mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta.
Lehti ei vastaa virheestä, joka johtuu myöhässä toimitetusta, puutteellisesta tai virheellisestä aineistosta, epäselvästä käsikirjoituksesta tai toimeksiannosta eikä ilmoitustekstiä käännettäessä tulleesta kieli- tai käännösvirheestä, puhelimessa tapahtuneesta kuulovirheestä tai asiakkaan määräaikana palauttamatta jättämästään vedoksesta. Lehti ei anna hyvitystä vähäisestä paino- tai taittovirheestä tai normaaliksi sanomalehtilaaduksi katsottavasta painojäljen vaihtelusta, joka ei vaikeuta ilmoituksen käsittämistä eikä vähennä sen mainosarvoa. Painolaatuun liittyviä virheitä arvioitaessa Keskisuomalainen käyttää ISO12647-3 standardia.
Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu ilmoituksesta maksetun määrän palauttamiseen tai muihin lehtiin toimitetusta aineistosta sen valmistusarvoon.
Huomautukset on tehtävä 7 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta tai tarkoitetusta julkaisupäivästä lukien. Hinnat voimassa toistaiseksi. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Aineistojen säilytys ja palautus

Ilmoitusaineistoa säilytetään kolme kuukautta julkaisupäivästä.

Peruutuksen ja peruutusmaksut

Väri- ja määräpaikkavaraukset tehdään ennakolta. Ennalta tehdyt paikkavaraukset vahvistamme kirjallisesti, jonka jälkeen ne ovat sitovia. Mikäli pakottavista syistä sitovasti varattu ilmoitustila joudutaan peruttamaan tai pienentämään myöhemmin kuin 5 arkipäivää ennen varattua julkaisupäivää, muutoksesta veloitamme 40 % ilmoitushinnasta. Asiakas sitoutuu noudattamaan tässä ilmoitushinnastossa olevia aikatauluja. Myöhästyneen aineiston käsittelystä aiheutuneet työkustannukset ovat 85 € / tunti + arvonlisävero, vähimmäisveloitus on 30 min.

Digitaalisten tuotteiden mediatilan peruutus tulee tehdä viimeistään 7 vuorokautta ennen kampanjan aloituspäivää. Mikäli peruutus tehdään myöhemmin, veloitetaan 30 % kampanjan nettohinnasta.

Verkon osalta kampanjoiden laskutus

Mikäli kampanjan toteutuneet näytöt jäävät alle 5 % vajaaksi, niitä ei korvata.
Jos aineisto toimitetaan myöhässä, vähennetään kampanjan näyttöjä myöhästymisen suhteessa (laskutus silti 100%).